/ فوریه 2019 – سیستم همکاری در فروش جی فور

مرعوب تهدیدات دولت‌های استکباری برای معامله در مورد توان دفاعی و موشکی خود نخواهیم شد

به گزارش حوزه دفاعی خبرگزاری فارس،  سرلشکر باقری با حضور در نمایشگاه دستارودهای دفاعی در جمع سفرا و وابستگان نظامی در جمهوری اسلامی ایران با

ادامه